Kystverket støtter havnesamabrbeid Larvik-Grenland

Havneselskapene i Larvik og Grenland har startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane.

Godsprosjektet Vestfold/Telemark gjøres i tett samarbeid mellom de to havneselskapene og Herøya Industripark. Kystverket og de to fylkeskommunene støtter prosjektet økonomisk og bidrar med det til et viktig arbeid som allerede har satt spor inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet deltar direkte i arbeidet og operatører og ledende vareeiere bidrar med kunnskap og markedsdata. Vekst i Grenland er prosjektansvarlige mens Larvik Havn har prosjektansvaret for arbeidet som ventes å kunne konkludere i løpet av våren.

20.01.2017

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)