Larvik Grensekontrollstasjon - nå utpekt innførselssted (DPE)

Grensekontrollstasjon Larvik Havn (Revet 2) har nå fått innvilget mulighet til også å kontrollere ikke animalske produkter fra tredjeland.

Grensekontrollstasjonen i Larvik Havn fikk i 2011 status som veterinær grensekontrollstasjon for kontroll av animalske produkter fra 3. land. Nå utvides grunnlaget for trafikk gjennom at Larvik Grensekontrollstasjon også er godkjent som utpekt innførselssted for kontrollpliktige fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland. 

I 2009 innførte EU-kommisjonen en ny forordning (EF) 669/2009 om strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Det innebærer at produkter som til en hver tid er listeført på ovennevnte forordning, skal til grensekontroll.

Som eneste Grensekontrollstasjon syd for Oslo, med mulighet for kontroll av både animalske og ikke animalske produkter, er dette en god nyhet for importører på sørøstlandet. Borg Havn, Oslo Havn og Gardermoen Lufthavn har i dag status som utpekt innførselssted - nå har også Larvik samme status! 

For ytterligere informasjon kontakt; LCT v/  Mette Bøhler tlf: 951 00 725 eller Mattilsynet v/ Zdenka Ruzic på e-post: zdenka.ruzic@mattilsynet.no 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)