Larvik Havn by night

Larvik Havn gir ringvirkninger som skaper arbeidsplasser

Container- og fergetrafikk gjør Larvik Havn til en av de største havnene i Norge. 412 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til virksomheten. Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen - ved å bidra til en positiv utvikling av lokalt næringsliv - er Larvik havns viktigste rolle, nå og i framtiden.

Larvik Havn har 16% markedsandel av containertrafikken i Oslofjorden, men har kapasitet og mål om ytterligere vekst. Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner i første halvår 2018. Totale driftsinntekter ble på 32,9 millioner kroner og et driftsresultat på 11,4 millioner kroner som tillegges egenkapitalen og er med på å legge grunnlag for fremtidige investeringer.

Havnen er viktig for videre utvikling av Larviks næringsliv i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter. Samlet skatteeffekt fra aktiviteter i Larvik Havn utgjør anslagsvis 9% av den totale skatteinntekten i Larvik kommune. Havnen har p.t. en estimert sysselsettingseffekt på omlag 1005 årsverk i distriktet.

"Det foreligger et realistisk grunnlag for betydelig vekst for Larvik Havn, fremover. Det ser per tid ikke ut til at økt trafikk i havnen vil kreve utbygging utover dagens havneområde i overskuelig fremtid, selv om den type beslutninger tas av politikerne. Det er god plass til ekspansjon innenfor dagens område," sier direktør i Larvik Havn, Jan Fredrik Jonas.

Store steinmengder over Larvik Havn

Containerterminalen i Larvik Havn håndterer årlig i overkant av 70 000 containere. Så mye som hver tredje eksportcontainer som går gjennom havna inneholder stein. Larvik Havn betyr mye for steinindustrien. Eksporten av Larvikitt til store markeder i Østen, og på vårt eget kontinent, gjør havnen til et bankende hjerte for hele Larvikitt-industrien. Larvik Havn trygger en rekke lokale arbeidsplasser og bidrar til å gjøre steinindustrien internasjonalt konkurransedyktig.

"Store steinblokker skipes til stadighet ut for videre foredling, utenlands, gjennom virksomheten på Revet. Skrotstein fra bruddene - en annen, stor eksportartikkel fra Larvik - har siden 2003 blitt skipet ut via Svartebukt i Brunlanes," forklarer direktør Jan Fredrik Jonas.

Nøyaktig og god trafikkflyt

Det er ofte høy trafikk i havnen. Lasting og lossing, ombord- og avstigning, pågår i en døgnkontinuerlig prosess, tilpasset internasjonal skipstrafikk. Havnearbeiderne opererer og kommuniserer, til en hver tid, med høy grad av nøyaktighet og bruk av avansert teknologi i.h.t. anløpende skip og mannskap. At logistikken og kommunikasjonen på havneområdet fungerer optimalt er avgjørende og essensielt for å sikre god trafikkflyt og driftsikre operasjoner. Dette er essensielt for å sikre at havnen forblir en attraktiv partner for store, globale rederier og agenter også i fremtiden.

Profesjonell ekspedisjon med lavt støynivå står sentralt i det daglige arbeidet

Larvik Havn har en grunnleggende interesse av å ekspedere de ulike anløpene hurtig, nøyaktig og profesjonelt. Dette er nødvendig for å løse gods-køer, holde tidsskjema og overholde lovpålagte krav til arbeidspauser o.l., samtidig som alle sikkerhetskrav ivaretas. Profesjonelt arbeid med lasting og lossing utføres med lavest mulige støynivå, så hurtig og effektivt som mulig er med tung last. Havnens to største kraner har en lastekapasitet på 50 og 75 tonn. Disse er hyppig i bruk, bl.a. når massive steinblokker skal på plass og tunge løft utføres på kortest mulig tid.

Stor digitaliseringsprosess pågår

"Digitale styringssystemer, som leveres og implementeres om kort tid, gjør at effektiviteten i havnen trolig bedres ytterligere. Om to år kommer verdens første, autonome, elektriske og ubemannede skip i rute til havnen – Yara Birkeland. Dette er en spennende prosess som vi virkelig ser frem til!" sier direktør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn.

Les mer i artikkelen Fakta om Larvik Havn

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)