Larvik Havn representert på transportmesse

Også i år deltok Larvik Havn KF på den viktige Transport og Logistikk-messen på Gardermoen.

Transport og Logistikk-messen på Gardermoen er årets begivenhet for alle transport- og samferdselsinteresserte. Over 60 utstillere var representert og antall konferansedeltakere var cirka 800 i løpet av de to messedagene 20. og 21. oktober.

Larvik Havn var i år profilert gjennom et felles samarbeid mellom skipsagentene Ths. Arbo Høeg & Co AS og Bugge & Olsen AS og Larvik Havn KF. I tillegg delte vi stand med Tønsberg Havn.

Sentrale hovedtemaer på konferansens første dag var blant annet varehandel (utfordringer, globale trender og lønnsomhet), nasjonal transport og samferdselsansvaret. Dagen etter sto blant annet kompetanse og sikkerhet i logistikkjeden, sjøtransport og varelevering/crossdocking i fokus.

Havner og sjøtransport var en viktig del av programmet på Gardermoen ved blant annet foredrag som "Hva skal til for å få en fungerende og lønnsom godstransport på sjø", "Kystens time", "Havner som logistikknutepunkt" med flere. 

En stor paneldebatt bestående av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen, samt medlemmer av Stortingets transportkomité, avsluttet det hele.

(NB! Bildet er tatt før messen åpnet...)

10.11.11 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)