Larvik Havn tar i bruk svensk IT-løsning ”PORTit”

Prosjekt ”HavneIntegrasjonsTeknologi 2010”, et felles samarbeid mellom Tromsø, Ålesund og Larvik havner, og IT-leverandøren InPort AB i Sverige, har gått over i en ny og viktig fase ved at Larvik Havn KF tar i bruk InPort’s IT-løsning ”PORTit” som daglig produksjonssystem.

Bakgrunn og formål
Tromsø, Ålesund og Larvik havner har i felles samarbeid valgt å inngå avtale om å utføre et pilotprosjekt sammen med InPort AB om testing av det svenske havnedatasystemet "PORTit" som erstatter for dagens IT-verktøy "Portwin". Hovedavtalen ble inngått i januar 2010 og ble etterfulgt av en tilleggsavtale i oktober som ytterligere forpliktet partene i prosjektet.
Formålet med pilotprosjektet er å vurdere PORTit havnedatasystem som et strategisk system for Tromsø, Ålesund og Larvik for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden – ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. En viktig del av pilotprosjektet er dessuten å kartlegge om det svenske systemet rent bruksmessig er egnet for norske havneforhold.

Siste utvikling i prosjektet – PORTit med tilhørende integrasjoner tas i bruk
For å styrke beslutningsgrunnlaget i pilotprosjektet, har Larvik Havn KF fra og med 1. januar 2011 valgt å ta i bruk PORTit som sitt daglige produksjonssystem for all anløpshåndtering og oppfølging av tilhørende logistikktjenester. Havnen blir med dette første norske offentlige trafikkhavn som benytter et utenlandsk IT-system som totalløsning for oversikt over all skip- og godstrafikk, fakturering og statistikk.
I denne løsningen inngår automatisk anløpsregistrering av skip via AIS-systemet Shiplog (Oddstøl Elektronikk AS), samt integrasjoner med SafeSeaNet (Kystverket) og T3 containerterminalsystem (Greenwave AS). PORTit er videre integrert med økonomisystemene Visma Business og Global.

Gjennom samarbeidet med Kystverket har partene i prosjekt HIT2010 fått til EDI-integrasjon mellom PORTit og SafeSeaNet (SSN). SSN er Norges Single Windows portal for skipsrapportering hvor alle skip som passerer grensen og som anløper norske havner må meldes inn. Også Sjøfartsdirektoratet, Tollvesenet, Politiet og Forsvaret mottar informasjon gjennom SSN.
Fra februar 2011 vil denne integrasjonen til SSN foregå til selve produksjonsdatabasen, og dette blir da første gang norske havner mottar automatiske data fra Kystverket. Med tanke på alle årene hvor havnene i Norge og Kystverket har arbeidet med å få til utveksling av elektronisk informasjon, er denne utviklingen svært banebrytende.

Dersom alle leveranser i prosjekt HIT2010 er i henhold til intensjonene i hovedavtalen og tilleggsavtalen, skal leveransegodkjennelse senest være sluttført innen 1. juni 2011. Videre implementering av PORTit med tilhørende integrasjonsløsninger i Tromsø og Ålesund vil da kunne skje umiddelbart.

04.01.11 Knut Jørgen Heum
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)