Larvik igjen nummer 2

Tall fra Statistisk Sentralbyrå over landets containertrafikk for andre kvartal i år, viser at Larvik Havn igjen er landets nest største containerhavn. Totalt 173.400 TEUs ble transportert over norske havner, en økning på 2 prosent fra 2011.

Med 16.960 TEUs (20 fots containerenheter) i andre kvartal 2012, ble Larvik Havn nummer to i Norge etter Oslos 51.494 TEUs. Samlet vekst i det norske markedet utgjorde 2 prosent - eller 3.100 TEUs - mot fjorår. Larvik oppnådde tilnærmingsvis samme volum som året før.

Oslofjorden, det vil her si fra Grenland havn i vest til Borg havn i øst, sto for 109.300 TEUs (63 %) av all containertrafikk i Norge. Grenland og Drammen hadde størst volumvekst mot fjorår, mens det var relativt mindre endringer for de øvrige havnene rundt fjorden.

Godsmengden i containere økte med 3 prosent til ialt 1,27 millioner tonn gods. Av dette utgjorde Oslos andel 25,3 prosent, Larvik 13,8 prosent og Kristiansand 8,5 prosent. Nesten halvparten av landets samlede godsvolum i container i andre kvartal 2012 ble altså fraktet over disse tre havnene. 

21.11.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst).

  

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)