Larvik nest største containerhavn

Nasjonale statistikktall publisert av Statistisk Sentralbyrå viser at Larvik Havn ble landets nest største containerhavn i 2008, både målt i antall containere og tonn containergods.

Med over 55.000 TEUs (20 fots containere) i 2008, ble Larvik Havn nummer 2 blant containerhavnene i Norge, etter Oslos 189.200 containere, men like foran Moss Havn, som med 54.500 TEUs endte på tredje plass. Tallene er hentet fra statistikk publisert av Statistisk Sentralbyrå 13. mai i år.

Les mer om vår containerhavn!

Bortsett fra Drammen Havn, som økte fra 1.500 til 9.200 TEUs, hadde Borg og Larvik, med henholdsvis 13 og 9 prosent økning, størst vekst blant containerhavnene i Oslofjorden (Grenland til og med Østfold). Øvrige havner i denne regionen hadde alle nedgang i størrelsesorden 3 til 15 prosent sammenlignet med 2007. Larvik Havn styrket sin markedsandel fra 13,9 prosent året før til 15 prosent av Oslofjordmarkedet i 2008.   

Totalt ble det fraktet nesten 625.000 containere over norske havner i fjor, en nedgang på 2 prosent fra året før. Andel lo/lo-trafikk (kranbasert containertrafikk) utgjorde 96 prosent av dette volumet.

Målt i godsmengder, sto Oslo Havn alene for 1,25 millioner av samlet fraktet containergods i Norge på 4,76 millioner tonn. Larvik Havn endte på omtrent halvt Oslo-nivå (0,65 mill. tonn), mens Kristiansand ble nummer 3 med 0,43 millioner tonn containergods. Mens det altså var en liten nedgang i antall TEUs over norske havner i 2008, ble det likevel en økning på 3 prosent for selve godsmengdene i containerne sammenlignet med året før.

05.06.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Link: Nasjonale containeroversikter       

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)