Noe godsnedgang til tross for importvekst

Larvik Havn hadde en vekst i importen på over 10 prosent i første halvår. Totalvolumene over havna falt likevel noe mot fjorår på grunn av eksportnedgang.

I årets seks første måneder ble det fraktet i alt 0,92 millioner tonn gods over Larvik Havn, en nedgang på 4 prosent fra 2015. Importen økte alene med 11 prosent, mens eksportvolumene falt med 17 prosent. Containergods og last med ferge sto for 70 prosent av godsvolumene (2015: 66 %). Andel innenrikstrafikk økte fra 3 prosent i fjor til 8 prosent i 2016. 

Containertallene for første halvår viser en nedgang på 5 prosent til totalt 30.400 TEUs. Totalt 325.000 ferjepasserjerer reiste over Larvik Havn i samme periode, dette var tilnærmet likt med fjoråret.

07.07.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven.     

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)