Ny kai på Revet åpnes!

Tirsdag 26. oktober 2010 er det offisiell åpning av den nye container-/flerbrukskaia på Revet. Etter selve åpningsseremonien på kaia fortsetter arrangementet i form av et fagseminar i kulturhuset Bølgen.

Dagen starter med offisiell åpning av den nye 140-meters kaia på Revet på formiddagen. Etter omvisning på Revet, fortsetter markeringen i form av et fagseminar i kulturhuset Bølgen for nærmere inviterte. 

Representanter fra NHO Vestfold, Link Larvik AS, MSC (Mediterranean Shipping Company), Jotun, Lundhs og Sitma vil være blant foredragsholderne - og Larvik Havn KF selv ved havnedirektøren. Fokus i seminaret vil både være Larvik Havns betydning for regionen og ellers utviklingen i nasjonalt og internasjonalt containermarked og annen logistikkbransje, som kan ha betydning for næringslivet i Larvik og tilhørende region.

Ny kai fordobler kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter kailinje (eksklusiv ferjekai) og vil ha stor betydning for videre utvikling av Larvik Havn - og næringslivet i regionen. Inkludert fjerning av gammel kai og ro/ro-rampe, utdyping og annen tilrettelegging, representerer den nye kaia på Revet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner.

22.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)