Ny miljørabatt i Larvik Havn

Larvik Havn ønsker å være med å stimulere til økt bruk av miljøvennlige løsninger for skip, og innfører fra 2016 miljørabatt etter Environmental Ship Index (ESI).

ESI beregner poeng ut fra blant annet mengden nitrogenoksid (NOx) og svoveloksid (SOx) et fartøy slipper ut. For skip registrert i Environmental Ship Index (ESI) med en totalscore fra 25 poeng eller mer gis opptil 40 % rabatt på kaivederlaget. Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og ESI-registreringen må fremgå av skipets forhåndsmelding om anløp.

LNG-drevne stykkgodsskip er eksempler på skip som vil oppnå rabattfordeler i Larvik Havn neste år.

Les mer om miljørabatten i Larvik Havn på nettsidene til Vestviken24.no ved å følge denne linken.

18. desember 2015 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)