Ny rekord i godsomsetning!

Totalt 2,14 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2012. Dermed ble den gamle rekorden fra 2008 passert med 80.000 tonn. Økning i lastemengder mot 2011 utgjorde 17 prosent.

Samlede lastemengder over Larvik Havn økte fra 1,82 millioner i 2011 til 2,14 millioner tonn i fjor, en vekst på 17 prosent.

Steineksporten sto for brorparten av volumveksten; eksport av skrotstein (biprodukt ved uttak av granittblokker) økte eksempelvis med 80 prosent til over 700.000 tonn. Samlet steineksport utgjorde over halvparten av havnas godsmengder i 2012.

Antall containere TEU (20 fots enheter) ble 61.700 i 2012, en nedgang på 11 prosent fra året før. Trekkes tomcontainere ut, var nedgangen på 8 prosent. Importen økte isolert med 12 prosent, mens antall eksportcontainere falt med 16 prosent.

Retningsbalansen målt i TEU utgjorde 35 prosent innførsel / 65 prosent utførsel. Tilsvarende forholdstall var 29 (inn) og 71 prosent (ut) i 2011. Containerne fraktet ialt 677.000 tonn gods. 

777.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2012, noe som utgjorde en vekst på 7 prosent – eller 51.000 reisende. Antall fraktenheter på ferje var 86.400 (målt i faktiske enheter), mot 86.100 i 2011. Frakt med ferje utgjorde 564.000 tonn.

22.01.2013 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).
    

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)