Ny Ship to Shore kran på vei til Larvik!

Torsdag 13. mars forlot lekteren med Larvik Havn sin nye Ship to Shore kran Antwerpen, med kurs for Norge og Larvik.

Kranen fraktes på en 100 meters lekter ved bruk av slepebåt, og transporttiden var forventet å være fem døgn. Men på grunn av dårlige værforhold ligger lekteren nå i Eemshaven i påventa av godt vær, og estimert ankomst Larvik Havn er mandag 31. mars. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om ankomsttidspunkt så fort det foreligger.

Les mer om kranens avgang fra Antwerpen her.

Kranens historikk

I november i fjor besluttet havnestyret å anskaffe en brukt 2004 modell Kalmar Ship-to-Shore kran fra Belgia innenfor en samlet budsjettramme på 30 millioner kroner. I henhold til kontraktsbetingelser mellom kjøper og selger har det siden nyttår blitt gjennomført modifiseringer og tilpasninger av krana "on site" på terminalen i Antwerpen.

I mars startet det viktige sikringsarbeidet av krana før transporten til Larvik blant annet ved å påsveise sikringsstag og liknende. Det er viktig at krana sikres mot dynamiske påkjenninger både ved lasting og lossing – og fra transporten underveis.

Når lekteren har ankommet Larvik havn, vil det ta et par dager å laste krana opp på kai. Etter testing og igangkjøring, er en forsiktig antakelse at den nye krana kan være operativ i containerhavna på Revet innen utløpet av april.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)