Nytt friområde på Revet tar form

Arbeidet med det nye friområdet på Revet langs Lågen-elva er godt igang. En viktig del av prosjektet er etablering av en gangsti til den nye moloen på Revhakan.

Opprinnelig var det satt av 12,9 dekar til samlet friområde mot Lågen i gjeldende reguleringsplan for Revet. Endringer i plassering av nytt gateområde for containerterminal, som har fremkommet etter at reguleringsplanen ble vedtatt, har medført en annen fordeling av friområdene på de utfylte sjøarealene. Med ny utforming, slik området fremkommer i detaljplan for Revet, økes det samlede friområdet til 14 dekar.

Prosjektet med etablering av det nye friområdet har kommet godt igang og følgende elementer inngår i planene:

  • Terrengformer med trær som skjermer og avdemper det visuelle inntrykket av containerterminalen
  • Turvei fra området ved Revet 2 og helt ut til den nye moloen på Revet
  • Sitteplasser og en trapp ned mot vannet
  • Fokus på robust materialbruk og planter som kan stå i mot vær og bølger

Fase 1 av prosjektet, som pågår nå, ferdiggjør friområdet med betongstien. Den nye og brede turveien blir et flott sted å nyte utsikten mot Lågen, Hvittensand og Larviksfjorden og samtidig kunne oppleve spennende havneaktivitet på avstand. Parkering til friområdet er ved Revet 2 AS.

Neste fase (2011) innebærer fullføring av den nye stien helt ut til det planlagte Heyerdalmonumentet ytterst på moloen på Revet.

24.06.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto). 

 
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)