Nytt prissystem i Larvik Havn

Anløpsavgift blir beregnet etter bruttotonn-prinsipp mens skipets lengde (LOA) blir grunnlag for kaivederlag i 2011. Endringene er delvis tilpasninger til ny havnelov, men også en markedsmessig forenkling av tidligere prissystem.

Stortinget vedtok ny havne- og farvannslov den 17. april 2009. Loven er trådt i kraft fra 1.1.2010.

Loven har mange likhetstrekk med gammel lov, men inneholder også en del endringer. Begrepet ”havnedistrikt” er i den nye loven erstattet med ”kommunens sjøområde”, og sjøområdet strekker seg 1 nautisk mil lenger ut enn det havnedistriktet gjorde (1 nm utenfor grunnlinjen). De gamle avgiftsbegrepene ”Kaiavgift”, ”Vareavgift” og ”Passasjeravgift” utgår – kun anløpsavgift blir videreført (som avgift). Bruttotonnasje (BT) skal legges til grunn for innkreving av anløpsavgift. Larvik Havn innfører med dette BT som beregningsprinsipp for anløpsavgift fra og med 2011.

Som følge av ny havnelov gjør Larvik Havn KF noen strukturelle endringer når det gjelder inndeling av priser, bestemmelser og vilkår neste år. I tillegg innføres ny terminlogi til erstatning for de gamle avgiftsbegrepene – og noen priser får endret beregningsgrunnlag.

Vi ber våre kunder spesielt legge merke til ny beregningsmåte for kaivederlag (tidligere Kaiavgift). Grunnlag for døgnpris i 2011 blir skipets lengde (målt i meter) – ikke G-regulativ som i 2010.

Klikk på denne linken for mer informasjon om det nye prissystemet i Larvik Havn fra 2011

For priser 2011 - følg denne linken

14.12.10 Knut Jørgen Heum.

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)