1

Økningen fortsetter i tredje kvartal

Pilene peker fortsatt kraftig oppover for containertrafikken over Larvik havn. Så langt i år er det håndtert over 6 prosent flere containere TEU sammenlignet med tilsvarende periode i toppåret 2018.

Containerveksten over Larvik Havn fortsetter. Med 63.100 TEUs per tredje kvartal, går det mot et nytt rekordår for containeraktivitetene på Revet, og trafikken vil trolig passere fjorårets nivå med god margin innen året er omme.

Rundt 683.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 2 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 5 prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i overkant av 1,4 millioner tonn gods over Larvik havn. Dette er en nedgang på 23 prosent fra 2018, men henger sammen med utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken, som påvirker godsvolumene i stor grad.

Totale driftsinntekter utgjør 50 millioner kroner ved utgangen av september. Dette er en svak nedgang mot fjorår og henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)