Økt containertrafikk i andre kvartal

Over 166.000 containere målt i TEUs (20 fots enheter) ble fraktet over norske havner i andre kvartal, melder Statistisk Sentralbyrå. Tallene innebærer en økning på seks prosent mot fjorår - eller 9.400 flere containere.

Totalt ble det fraktet 1.277.500 tonn containergods inn og ut av norske havner i årets andre kvartal, en økning på 11 prosent fra samme kvartal i fjor og 10 prosent mer gods enn første kvartal 2008. De tre største havnene målt i godsmengde var Oslo, Larvik og Kristiansand, med til sammen 49 prosent av det norske markedet.

Nærmere om den viktige lo/lo-trafikken
Larvik Havn KF har analysert tallene for andre kvartal nærmere. Av samlet containertrafikk på 166.307 TEUs, utgjorde andel lo/lo-trafikk (kranbasert containertrafikk) 96,2 prosent, mot 95 prosent året før. Dette markedet økte med syv prosent - eller 10.900 TEUs - fra samme kvartal i fjor til ialt 160.045 TEUs. Største havner målt i antall 20-fots containere var Oslo (51.556), Larvik (15.412) og Moss (14.529). Blant havnene på Sør- og Østlandet (heretter kalt utvidet Oslofjordregion) hadde Borg (+34 %) og Larvik (+21 %) størst økning mot fjoråret (sett bort fra Drammens enorme prosentvise økning fra 1 til 2.494 containere), mens Moss hadde en nedgang på 2 prosent. Disse havnene, altså fra Kristiansand i vest til Borg i øst, kontrollerte tilsammen 70,4 prosent av det norske lo/lo-markedet (2007: 67,3 %).
Sammenlignet med forrige kvartal, ble andre kvartal - landet sett over ett - 8 prosent bedre. Alle havnene i utvidet Oslofjordregion kunne vise til vekst fra første kvartal 2008, Drammen mest med 26 prosent, etterfulgt av Borg og Larvik, begge med 13 prosent.

Totalt 1.233.122 tonn gods ble fraktet i lo/lo-containere i Norge i andre kvartal 2008, en økning på 12 prosent fra 2007. Målt i godsmengde (tonn), var de største havnene Oslo (339.099), Larvik (167.524) og Kristiansand (116.527). Størst økning blant havnene i utvidet Oslofjordregion hadde Grenland (+28 %) og Borg (+16 %). Larvik hadde en vekst på 15 prosent. Disse havnene i den utvidede Oslofjordregionen sto for 72,3 prosent av containergodsmarkedet i Norge (2007: 70,3 %).  
Sett opp mot årets første kvartal, økte lo/lo-godsmengden over norske havner med 11 prosent. I utvidet Oslofjordregion økte Drammen og Borg mest fra første til andre kvartal i år, med henholdsvis 43 og 22 prosent, mens Larvik økte med 15 prosent i samme periode.

Følg denne linken for statistikktabeller over containertrafikken i Norge.

20.11.08 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven. Kilde: Statistisk Sentralbyrå 13.11.08.  

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)