Opp 16 prosent i godsvolum

Vekst i blant annet eksport av stein og tømmer bidro til at godsvolumene over Larvik Havn per tredje kvartal var 16 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Både i første og andre kvartal hadde Larvik Havn trafikkvekst mot fjorår, og det er gledelig at godsmengdene har fortsatt å øke gjennom året. I tredje kvartal ble det lastet og losset i alt 601.200 tonn gods, noe som var 17 prosent høyere enn på samme tidsrom i 2014. Godstrafikken utgjør akkumulert 1,57 millioner tonn per tredje kvartal, opp 16 prosent fra fjorår. Veksten er relatert til økt skrotsteineksport, eksport av tømmer og frakt med ferje.

Samlet containertrafikk viser 47.200 TEUs per september, dette er 7 prosent færre containere enn i fjor. Importen har isolert økt med 5 prosent, mens eksporten har falt med 9 prosent.

Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 65 prosent og blokkstein i bulk/hellaster over Kanalkaia (eksklusiv granitt i container som inngår i containergodset) med 31 prosent mot fjorår. I fjor hadde imidlertid steineksporten noe svake tall i samme periode.

Totalt 68.500 cargoenheter ble fraktet med Color Line i årets ni første måneder, en vekst på 10 prosent fra året før. 636.200 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, en økning på 2 prosent fra 2014.

I alt 347 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert situasjon ved tredje kvartal viser 944 anløp, som er økning på 9 prosent fra 2015. Når den rutegående ferjetrafikken trekkes ut av totaltallene, er økningen på 20 prosent for øvrig skipstrafikk.

16.10.2015 Knut Jørgen Solheim Heum. Foto: Gunnar Berven.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)