Opp 8 prosent

Det norske containermarkedet økte med 8 prosent i første kvartal 2011, viser publiserte tall av Statistisk Sentralbyrå i august. Totalt 170.200 TEUs ble fraktet over norske havner, mot 157.100 året før.

Containertrafikken i Norge vokser fortsatt. Økningen på 8 prosent innebærer at 13.100 flere TEUs (20 fots containerenheter) ble lastet og losset i årets første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2010.

Med 52.100 TEUs var Oslo som vanlig landets største containerhavn, etterfulgt av Larvik (16.800) og Moss (16.600). Containerne fraktet i alt 1,23 millioner tonn gods, noe som var 4 prosent mer enn i 2010.

Havnene i Oslofjorden (fra Grenland i vest til Borg i øst) sto for 62 prosent av totalmarkedet målt i TEUs. Økning mot fjorår utgjorde 16 prosent for Oslofjorden, altså dobbelt så stor vekst som i Norge totalt. Drammen hadde størst økning (+53 %), etterfulgt av Moss (+28 %) og Larvik (+20 %). Endringene for de andre havnene var Oslo: Opp 12 prosent, Borg: Opp 16 prosent og Grenland: Ned 2 prosent.

22.09.11 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)