"Outlines II" planlegges på Revet

Kunstnerkonkurransen om to markeringer knyttet til Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik, som ble avholdt tidligere i år, kåret som kjent forslaget "Outlines II" som vinner.

En av markeringene skal plasseres langs motorveien E18 ved innfartsveien til Larvik, mens den andre skal plasseres ytterst på den nye moloen på Revet og synliggjøre det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke. Begge er utarbeidet av Tor Lindrupsen.

Kunstelementet på Revet må være stort for å kunne oppfattes i innseilingen til Larvik i visuell konkurranse med kraner, containere og bygg i havna og vil bli et spektakulært syn.

Det tas sikte på en fremdrift med offisiell åpning i løpet av 2011.

Larvik Havn KF stiller til rådighet plassering på moloen, og forlengelse av den nye turstien på Revet vil sikre tilgang til monumentet for publikum.

21.06.10 Knut Jørgen Heum 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)