Over 20 prosent vekst over Larvik Havn i 2010

Varetrafikken over Larvik Havn økte med hele 21 prosent i 2010. Antall containere endte på 57.900 TEUs, en vekst på 5 prosent sammenlignet med året før.

Etter noe nedgang i 2009, tok trafikken seg betydelig opp i fjor. Det ble i alt lastet og losset 1,9 millioner tonn gods over havna i 2010, noe som var 21 prosent eller i overkant av 0,3 millioner tonn mer enn året før.

Størst vekst viste steintrafikken, med en økning på 9 prosent i blokksteineksport (granitt) og hele 150 prosent for skrotstein (storstein/armour rock). Steinproduktene sto med dette for 45 prosent av godstrafikken over Larvik Havn, mot 32 prosent i 2009. I disse tallene inngår også andel stein fraktet i container med 260.000 tonn for 2010.

Containertrafikken satte nok en gang ny rekord - 57.900 TEUs (20 fots enheter) ble lastet og losset over havna, en vekst på 5 prosent fra 2009. Importcontainere, som sto for 19 prosent av denne trafikken, økte isolert sett med 5 prosent, mens eksporten (48 prosent andel) gikk opp med 2 prosent. Resterende trafikk besto av tomme containere for depotreguleringer etc. Historisk sett er containertrafikken over Larvik Havn dermed tredoblet siden årtusenskiftet (altså siste ti år).

Nasjonale statistikktall over containertrafikken (Statistisk Sentralbyrå) er ikke tilgjengelig før til våren, men alt tyder på at Larvik, sammen med Ålesund, ble Norges nest største containerhavn i 2010. For Larviks del er dette i så fall for tredje året på rad.

Også for Color Line ble 2010 et godt år, med ny trafikkrekorder over det moderne ferjeterminalanlegget på Revet. 735.000 passasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i fjor, en oppgang på 3 prosent fra 2009, mens antall fraktenheter (cargo) økte med 7 prosent til i alt 83.200 enheter.

19.01.11 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)