Over 50 tusen containere

Med totalt 51.000 TEUs lastet og losset over Larvik Havn ble det ny rekord for containertrafikken i 2007. Containerne fraktet i alt 0,6 millioner tonn gods. Også steintrafikken viser gode tall for fjoråret.

Å passere 50.000-tallet innebærer en ny milepæl for containertrafikken i Larvik Havn. Rekorden fra 2005 på 44.000 TEUs ble dermed grundig slått. I forhold til 2006 tilsier de 51.045 containerne i 2007 en trafikkøkning på 27 prosent. I alt 573.000 tonn gods ble fraktet i containerboksene, en økning på 32 prosent fra 2006. Andel blokkstein eksportert i container utgjorde 192.000 tonn (34%) av denne trafikken, mot 157.000 tonn (36%) året før.

Over 0,5 millioner tonn skrotstein og grus ble eksport over Larvik Havn i 2007, noe som faktisk representerer en fordobling fra året før. Antall tonn blokkstein (andel hellaster, ikke container) gikk imidlertid ned med 12.000 tonn til i alt 97.000 tonn (-11%). Ved vurdering av steintrafikken er en viktig opplysning at denne trafikktypen svinger mye fra år til år avhengig av bl.a. kontraktstilgang på Kontinentet.

Color Line hadde én ferje (M/S Peter Wessel) i trafikk på ruten Larvik-Hirtshals i fjor, mot tidligere år også cargoferjen Color Traveller. Sammen med driftsstans for Peter Wessel i store deler av april ga dette en nedgang i ferjegods (cargo) på 53 prosent til i alt 219.000 tonn i 2007. Persontrafikken utgjorde 459.000 passasjerer (-12%) og 107.000 bilenheter (-9%).

Samlet godsomsetning over Larvik Havn ble 1,64 millioner tonn, en økning på 14 prosent sammenlignet med 2006. Lastemengdene fordelte seg på 1.112 skipsanløp.

15.01.08 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Gunnar Berven.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)