Partene i Prosjekt HIT2010 inngår tilleggsavtale

Partene i prosjekt ”HavneIntegrasjonsTeknologi 2010”, et felles samarbeid mellom Tromsø, Ålesund og Larvik havner, og IT-leverandøren InPort AB, har i dag inngått en tilleggsavtale til tidligere hovedavtale. Ny avtale skal bidra til at målsetningen i prosjektet styrkes og dermed øker mulighetene for implementering av havnedatasystemet PORTit i de tre norske havnene.

Bakgrunn
Tromsø, Ålesund og Larvik havner har i felles samarbeid valgt å inngå avtale om å utføre et pilotprosjekt sammen med InPort AB om testing av det svenske havnedatasystemet "PORTit" som erstatter for dagens IT-verktøy "Portwin". Avtalen ble inngått i januar 2010. Formålet med pilotprosjektet er å vurdere PORTit havnedatasystem som et strategisk system for Tromsø, Ålesund og Larvik for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden – ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. En viktig del av pilotprosjektet er dessuten å kartlegge om det svenske systemet rent bruksmessig er egnet for norske havneforhold.

Ny avtale
Etter omfattende testing gjennom året, har partene valgt å inngå en tilleggsavtale til eksisterende hovedavtale for ytterligere å øke mulighetene for implementering av PORTit i de tre samarbeidshavnene.

Leverandør InPort AB har oppgradert IT-systemet til DotNet-applikasjon. Dette vil medføre at en kan ta i bruk det aller siste innenfor moderne brukergrensesnitt og fleksible oversiktsvinduer, slik at den enkelte IT-bruker på en enkel måte kan tilpasse sitt eget informasjonsbehov.Havnene vil være en aktiv part i denne videreutviklingen og gjennom inngåelse av tilleggsavtalen forplikter havnene seg sterkere økonomisk i prosjektet.

Prosjekt HIT2010 har nå kommet inn i en avsluttende fase der et antall funksjoner skal kvalitetssikres. Dette gjelder blant annet integrasjonene til T3 containerterminalsystem, Kystverkets SafeSeaNet , AIS-systemet (for automatisk innlesning av skipsanløp) og Visma Business og Global økonomisystemer. Også regulativsfunksjoner etter norske havnebestemmelser blir en viktig del av denne kvalitetssikringen.

Dersom alle leveranser er i henhold til intensjonene i hovedavtalen og tilleggsavtalen, skal leveransegodkjennelse senest være sluttført innen 1. juni 2011. Implementering av PORTit i Tromsø, Ålesund og Larvik havner vil da kunne skje umiddelbart.

25. oktober 2010. Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF

Kontaktpersoner:
Havnene: Tor Knutsen (tor.thunem.knutsen@alesund.havn.no), Aashild Forseth (aashild.forseth@tromso.havn.no) og Knut Jørgen Heum (kjh@larvik.havn.no)
Inport AB: Kent-Ove Moberg, daglig leder (kentove.moberg@inport.com)

Link: Prosjekt HIT2010 - Hovedside

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)