Priser 2012

Her følger informasjon om nye priser og endringer i bestemmelser for 2012.


Nye priser

Følg linken nedenfor for oppdatert prisinformasjon for 2012:

Link - Priser 2012

Endring i bestemmelser

Vennligst merk følgende endringer i våre bestemmelser for 2012:

  • Saksbehandlingsgebyr: For behandling av søknader om tillatelse til tiltak i kommunens sjøområde (etter lov om havner og farvann), påløper et gebyr på kr. 5.000 pr. søknad (kr. 3.000 for enkeltvedtak). Gebyrene kommer i tillegg til eventuelle andre kommunale saksbehandlingsgebyrer.
  • Skipsrenovasjonsordning: Avfallsgebyret inkluderer maksimum leveranse på 0,5 m3 restavfall. Ved mottak av usortert avfall vil det bli faktuert en tilleggsavgift på kr. 250,- pr. leveranse, samt eventuell kostnad til sortering.

Prisene på bruk av mobilkran er satt ned i 2012, mens det er innført en ny og rimeligere pris på bruk av Kanalkaia Vest!

Velkommen til Larvik Havn!

02.01.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)