Prosjekt HD2008 over i ny fase

Nesten 40 norske havner har inngått et samarbeid om anskaffelse av et nytt felles havnedatasystem som fagapplikasjon til havnedrift. Arbeidet med neste generasjons dataløsning for havnene er derfor over i en ny fase - nærmere endelig realisering.

Vi har tidligere på disse nettsidene fortalt om dagens havnedatasamarbeid "PortWin", som ble startet opp for 10 år siden, og planene for et nytt og fremtidsrettet erstatningssystem under prosjektnavnet "HD2008" (Nytt havnedatasystem).

Ved inngangen av 2009 har ialt 38 havner underskrevet samarbeidsavtale om bli med på anbudsprosessen for den nye dataløsningen. Prosjekteier Norsk Havneforening har dermed besluttet å realisere prosjektet, det vil si i første omgang opprette en arbeidsgruppe som skal utføre det praktiske arbeidet knyttet til gjennomføring av denne prosessen.

Arbeidsgruppen består av følgende personer (havn/organisasjon som personen representerer i parentes):
Fra oppdragsgiver: Jan Fredrik Jonas (Norsk Havneforening/Larvik).
Fra deltakerhavnene: Aashild Forseth (Tromsø), Tor Knutsen (Ålesund), Sølve Oldeide (Nordfjord), Per Kristian Johansen (Borg), Ivar Østby og Paal Waage (begge Oslo) og Knut Jørgen Heum (Larvik).
Gruppens leder er Knut Jørgen Heum.

For tiden jobber arbeidsgruppen med å sluttføre kravspesifikasjon og forberede anbudsgrunnlag. Foreløpig fremdriftsplan går ut på at innen 31. august skal anbefalning om nytt system og leverandør være på plass, for endelig behandling av medlemshavnene i Norsk Havneforening.

Prosjekt HD2008 består, som nevnt i tidligere artikkel, av to faser. Første fase, som altså starter opp nå, gjelder anskaffelse av et nytt havnefaglig datasystem med mulighet for automatisk meldingsutveksling med naturlige aktører som Kystverket og skipsagenter, mens fase to dreier seg om felles utvikling av systemer og løsninger med andre aktører i verdikjeden i et større og mer overordnet logistikkperspektiv. Dette kan for eksempel gå ut på å etablere et maritimt informasjonssenter, som ikke bare omhandler havneproduksjon.

Mer informasjon om utvikling i prosjekt HD2008 (Fase 1) vil bli publisert løpende på Larvik Havns nettsider. Du kan også lese mer om prosjektet på havneforeningens nettsider.

Link - Nyhetsbrev fra arbeidsgruppen (pdf)

26.02.09 Knut Jørgen Heum (tekst). Illustrasjon: Tor Knutsen. 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)