Ringvirkningsanalyse Larvik Havn

For å synliggjøre Larvik Havn sin betydning for det lokale og regionale næringslivet har det danske byrået GEMBA Seafood Consulting gjennomført en Ringvirkningsanalyse for Larvik Havn KF.

Rapporten viser at havnevirksomheten bidrar til 1.005 årsverk, dette tilsvarer åtte prosent av den totale sysselsettingen i Larvik kommune. Den totale omsetningen relatert til næringsvirksomhet var på 1,9 milliarder kroner i 2013, mens den totale inntekten basert på havnerelaterte aktiviteter ble beregnet til 718 millioner kroner.

Rapporten peker også på innvirkningen aktivitetene på Larvik Havn har på den økonomiske aktiviteten i regionen, samt havnens posisjon som sentralt logistikknutepunkt.

Les hele rapporten her!

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)