Samferdselsministeren på besøk i Larvik Havn

Da den ferske samferdselsministeren tirsdag denne uken var på besøk i Vestfold, var Larvik Havn ett av stoppestedene på reisen.

Ketil Solvik- Olsen startet besøket i havnen med en omvisning ute på havneområdet Revet. Deretter orienterte havnedirektør Jan Fredrik Jonas om Larvik Havn sin trafikkutvikling, drift og fremtidsplaner. Problematikken knyttet til Øya-krysset ble også belyst, både av havnedirektøren og Helge Otto Mathisen fra Color Line. 

Etter besøket i havnen sier Solvik-Olsen til Østlandsposten at det er viktig å gjøre grep rundt havneområdet i Larvik dersom Fremskrittspartiets mål om å få mer godstransport over på kjøl skal bli en realitet. Gode ankomstveier til havnene er da naturlig.

Under ministerens besøk i Vestfold var vei, jernbane, flyplass og havn de gjennomgående temaene.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)