1

Slik ser statsbudsjettet 2020 ut for havne-Norge

I statsbudsjettet 2020 videreføres klima- og miljøsatsingen på å få mer gods over på sjø og jernbane. Totalt bevilges det 51 millioner kroner til effektive og miljøvennlige havner, samtidig som det er foreslått 50 millioner til godsoverføringstiltak.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, investeringer i effektive og miljøvennlige havner, samt havnesamarbeid legger til rette for reduserte kostnader og klimagassutslipp, økt effektivitet og økt konkurransekraft mot veitransporten. Dette vil kunne bidra til positive effekter på miljø, klima, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Satsing på miljøtiltak i havner bidrar til innovasjon og økt sysselsetting med ny klimavennlig teknologi, og vi mener at det må ytterligere styrkes i årene som kommer for å kunne oppnå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål.

- Det grønne skiftet og satsningen på grønn skipsfart er viktig for Larvik Havn. Vi har et kontinuerlig fokus på klimautslipp og økt miljøvennlig sjøtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 


HANDLINGSPLAN FOR GRØNN SKIPSFART HER (pdf)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)