Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

Pilene peker oppover for containertrafikken over Larvik havn. Totalt er det håndtert over 41.000 containere TEUs i første halvår. Dette er en økning på 5 prosent fra samme periode i toppåret 2018.

- Vi fortsetter å befeste vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, og er svært fornøyde med den positive utviklingen i containertrafikken, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

I første halvår ble det lastet og losset i underkant av 1 million tonn gods over Larvik havn, en nedgang på 24 prosent fra 2018. Det er utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken som trekker ned godsvolumet sammenlignet med fjoråret – container øker. Med 41.300 TEUs etter årets første seks måneder, går det nemlig mot nok et rekordår for containeraktivitetene på Revet.

Også fergesegmentet kan vise til vekst. 316.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 3 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 4 prosent.

Totale driftsinntekter utgjør 31,6 millioner i første halvår 2019. Nedgangen på 4 prosent mot fjorår henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)