Stabil containersituasjon – økt fergefrakt

Containertrafikken over Larvik Havn utgjorde 15.300 TEUs i tredje kvartal. Dette var uendret fra samme periode i fjor. Frakt med ferge viser økende tendens.

I tredje kvartal 2016 ble det lastet og losset i alt 15.300 containere TEU over Larvik Havn. Både totaltallet, og fordelingen import/eksport containere, tilsvarte omtrent samme nivå som i fjor. Etter årets ni første måneder, står containertrafikken for 45.700 TEUs, mot 47.200 TEUs i 2015.

Så langt i år har 618.000 fergepassasjerer benyttet Larvik Havn, en nedgang på 3 prosent fra 2015. Antall fraktenheter med ferge har økt med 9 prosent og utgjør i alt 57.400 TEUs per september.

Samlet godstrafikk over Larvik Havn var 0,52 millioner tonn i tredje kvartal, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med året før. Dette er i hovedsak relatert til lavere steineksport (storstein/grus). Akkumulerte lastemengder utgjør 1,44 millioner tonn ved utgangen av september, noe som er 8 prosent under fjorår.

19.10.2016 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)