Stabil containertrafikk i tredje kvartal

Det ble lastet og losset totalt 173.500 TEUs over norske havner i tredje kvartal 2011, en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med året før. Containerne fraktet i alt 1,25 millioner tonn gods.

Totalt 173.500 TEUs (20 fots containerenheter) ble ifølge Statistisk Sentralbyrå i melding av 28.02.2012 fraktet over norske havner i fjorårets tredje kvartal, mot 176.700 året før. Med 53.700 TEUs var Oslo landets største containerhavn, etterfulgt av Ålesund (17.600) og Larvik (17.000).

Havnene i Oslofjorden (Grenland i vest til Borg i øst) sto for 61 prosent av totalmarkedet. Oslofjordmarkedet økte med 5 prosent fra samme kvartal i 2010. Drammen hadde størst vekst (+35 %), mens Borg på den andre siden falt med 8 prosent.

Containertrafikken over Larvik Havn økte med 3 prosent, noe som ga en markedsandel på 9,8 prosent målt av det norske markedet (9,4 % i 2010) - og 16,1 prosent andel av trafikken i Oslofjorden (16,4 % i 2010).

13.03.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)