Stor aktivitetsøkning over Larvik Havn

Statistikktallene for årets tredje kvartal viser solid utvikling i trafikken over Larvik Havn. De viktige virksomhetene container, ferje og stein kan alle vise til vekst sammenlignet med fjorår.

Samlet godsomsetning over Larvik Havn siste tre måneder økte med 8 prosent (38.300 tonn) fra andre kvartal, og var 33 prosent høyere enn fjoråret.
Totalt 1,4 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 16 prosent fra 2009.

Trafikkutvikling eksklusiv skrotsteineksport, som har både store – og tidsmessig varierende volumer, tilsier imidlertid uendret situasjon mot fjorår for resterende trafikk. Dersom også ferjevolumene trekkes ut av statistikken, står vi igjen med en mindre svikt på 4 prosent for gjenværende varetrafikk over Larvik Havn.

I tredje kvartal i år ble 16.600 TEUs (20 fots containerenheter) lastet og losset over containerterminalen, 21 prosent flere enn i andre kvartal, og en økning på 26 prosent (3.400 containere) fra samme kvartal i fjor. Streikene i transport- og offentlig sektor i våres utgjør en medvirkende faktor her.
Statistikken viser totalt 44.000 TEUs per 30.09.2010, en vekst på 9 prosent sammenlignet med 2009.
Tomtrafikken inn/ut over havna har isolert sett økt med 16 prosent, mens antall importcontainere med varer kan vise til en økning på 6 prosent. Også eksporten er styrket; antall eksportcontainere er 5 prosent bedre enn fjorår.

For steineksporten ligger skrotstein (storstein/armour rock), med 409.500 tonn per september, nesten dobbelt så høyt som det noe svake 2009-året, og er tilbake på et trafikkmessig normalnivå.
Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 24 prosent ned til i alt 34.300 tonn, mens andel blokkstein eksportert i container fortsetter å øke og kan vise til en vekst på 28 prosent sammenlignet med fjorår. Samlet sett har granitteksporten over Larvik Havn økt med 17 prosent fra 2009.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 633.900 (+4 % fra 2009) og antall bilenheter 250.800 (+6 %) ved utgangen av årets ni første måneder. Cargovirksomheten – i form av antall fraktenheter – økte med 7 prosent mot fjorår.

Link: Statistikkoversikter
 
15.10.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)