Stor vekst i containertrafikken over Larvik Havn

Antall containere (TEUs) over Larvik Havn økte med 23 prosent i første halvår 2011 sammenlignet med samme periode i fjor. Containerne fraktet i alt 0,34 millioner tonn gods, noe som var 12 prosent mer enn i 2010.

I andre kvartal ble 17.100 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over havna, dette er 2 prosent (300 TEUs) flere enn i første kvartal, og 25 prosent flere enn i fjor.
Halvårsstatistikken viser totalt 33.800 TEUs i 2011, en vekst på 23 prosent fra året før. Antall importcontainere har isolert økt med 13 prosent og eksport med 16 prosent. Endring i tomdeponireguleringer utgjør +40 prosent. Trendanalysene per juni viser at det går mot 65.000 TEUs over Larvik Havn i 2011.

Samlet godsomsetning over havna økte med 3 prosent (12.500 tonn) fra første til andre kvartal, men er 15 prosent svakere enn samme kvartal i fjor.
Totalt 0,84 millioner tonn gods er skipet over havna i første halvår, en nedgang på 3 prosent fra 2010. Trekkes den varierende (og volumdominerende) skrotsteineksporten ut av tallene, har vi en økning på 9 prosent i øvrig godstrafikk over Larvik Havn.

For steineksporten ligger skrotstein (storstein/armour rock), med 145.200 tonn per juni, 37 prosent under 2010-nivå. Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har økt med 8 prosent til i alt 24.100 tonn, mens blokkstein eksportert i container har falt med 3 prosent til i alt 114.800 tonn.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 331.600 (-4 %) og antall bilenheter 141.100 (+1 %) i første halvår. Color Line hadde redusert aktivitet i januar på grunn av ombygging av SuperSpeed 1.

Totalt 306 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en nedgang på i utgangspunktet 22 prosent (85 anløp) fra første kvartal. Trekkes slepefartøyene ut (mulig feil i statistikken i 2011), er nedgangen på 12 prosent for øvrig trafikk. Antall anløp i andre kvartal er uendret i forhold til fjoråret.
Akkumulert for første halvår utgjør antall skipsanløp 743, en økning på 24 prosent i forhold til i fjor. Trekkes slepefartøyene ut også her, er økningen på 4 prosent.

08.08.11 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)