Støymålinger - Larvik Havn

Arbeid med støymålinger og utvikling av støysonekart for Larvik Havn.

Resultatet etter vårens støymålinger for uke 12 til 21 utført av Multiconsult foreligger nå i to rapporter sammen med et utviklet støysonekart.

Rapporter kan oversendes ved henvendelse til administrasjonen Larvik Havn.

22.06.2018 Fred Arne Sørum

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)