Stykkgodsterminal til over 40 millioner

Nor Lines AS og Larvik Havn inngikk den 11. desember 2007 avtale om leie og drift av nytt stykkgodsterminalanlegg i Larvik. Det nye anlegget innebærer omtrent 45 millioner kroner i investeringer for Larvik Havn KF.

Nor Lines AS, som opererer 14 skip i ruter til og fra norskekysten og havner i Østersjøen og Nord-Europa, har inngått avtale med Larvik Havn KF om bygging og leie av ny stykkgodsterminal for å betjene den økende godsmengden med selskapets skip. Nytt anlegg erstatter tidligere terminal på Vestre Revkai, som er avviklet til fordel for det nye ferjeterminalanlegget til Color Line.

Det nye terminalbygget er på ca. 1.500 kvadratmeter og er designet i samarbeid mellom partene for å gi en optimal plassering og arealutnyttelse på havna, samt en mer effektiv terminal enn tidligere løsning. Utbygging av kaia, som allerede er påbegynt, inkluderer også ny ro/ro rampe slik at alle type skip (ro/ro last, sideport last og dekklast) kan betjenes på ett og samme sted.

Stykkgodsterminalanlegget forventes ferdigstilt i løpet av sommeren 2008 og både distriktssjef Jørn Simonsen i Nor Lines AS Larvik og havnedirektør Jan Fredrik Jonas regner begge med at den nye terminalen vil medføre gode muligheter for næringslivet i Vestfold og Telemark til å benytte seg av det utstrakte transportnettverket som nå bygges opp rundt Larvik Havn.

Siste: Anlegget ble åpnet 28. august 2008 (les mer her).

11.12.07 Knut Jørgen Heum (tekst). Illustrasjon: Kokkersvold AS. Oppdatert 26.08.08.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)