SuperSpeed 2 til Larvik Havn i juni

I slutten av februar leveres det første SuperSpeed skipet til Kristiansand. Fire måneder senere er SuperSpeed 2 klar for å settes inn i ruten på Larvik-Hirtshals. Dato for dåp er planlagt til 19. juni på den nye ferjeterminalen på Revet.

Med levering av SuperSpeed 1 og 2 er Color Line i ferd med å sluttføre sitt investeringsprogram for fornyelser av flåten. Totalt 7,5 milliarder kroner er i følge rederiet investert i nye skip, havner og infrastruktur over en fire års periode. I Larvik investerer selskapet som kjent nærmere 300 millioner kroner i eget havneanlegg.

Både SuperSpeed 1 og 2 leveres forsinket fra Aker Yards i Finland. Årsaken er stort press på både verft og underleverandører på grunn av betydelig byggevirksomhet over hele Europa. Den første av selskapets nye "superbåter" settes inn i rute på Kristiansand og Hirtshals 1. mars. SuperSpeed 2, som skal gå på Larvik Havn, blir levert fra Aker Yards 5. juni. Dåp vil finne sted på den nye ferjeterminalen på Revet 19. juni - og fra og med dagen etter vil skipet gå i ordinær rute på Larvik-Hirtshals.

M/S Peter Wessel er solgt til MSC (Mediterranean Shipping Company) og skal gå i trafikk i Middelhavet. Forsinkelse av erstatteren SuperSpeed 2 skaper behov for en mellomløsning i perioden fra Peter Wessel leveres ny eier og til nye SuperSpeed settes i drift. Fra 10. april vil derfor M/S Christian IV settes inn på ruten Larvik-Hirtshals, etter 3 dagers driftsstans for linjen Larvik-Hirtshals i forbindelse med omrokering av skip.

06.02.08 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Color Line.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)