Takstregulativ 2010 på høring

Havnestyret vedtok 22. oktober å sende forslag til takstregulativ 2010 på høring.

I forslag til regulativ for 2010 er det foreslått pris- og avgiftsøkninger i størrelsesorden 5 prosent for bruk av Larvik Havns fasiliteter og tjenester.

Økte kapitalkostnader relatert til siste års gjennomførte investeringer - og ytterligere planlagte investeringer i kommende fireårsperiode - er årsak til forslaget om noe større prisøkninger enn utover hva endring i konsumprisindeks tilsier. Foretakets lånegjeld er budsjettert til 241,9 millioner ved utgang av neste år mens omsetning i 2010 er beregnet til 44 millioner kroner.

Prissammenligninger blant havnene rundt Oslofjorden (og Kristiansand) viser at Larvik Havn fortsatt vil ligge under gjennomsnittlig prisnivå blant disse havnene for skipsavgifter og containerhåndtering i 2010. Den gunstige rabattordningen på 25 prosent på containerløft på store skipsanløp, som ble innført i år, forutsettes dessuten videreført neste år.

Sommeren 2010 åpner Larvik Havn en ny 140 meters container-/flerbrukskai, som vil fordoble den samlede kaikapasiteten på Revet til nesten 300 meter kai (eksklusiv ferjekaia til Color Line).

Havnestyret vil behandle endelig takstregulativ fredag 13. november 2009.

27.10.09 Knut Jørgen Heum.

Last ned høringsbrev her
Last ned forslag til takstregulativ 2010 her 

Oppdatert artikkel 17.11.09: Høringsperioden er utløpt og regulativet er behandlet.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)