Trafikken øker igjen - og ferjefrakt nesten tredoblet

Tallene for første halvår viser en generell økende tendens for trafikken over Larvik Havn sammenlignet med den noe svake situasjonen ved første kvartal i år. Og ferjetrafikken kan vise til kjempetall med SuperSpeed-konseptet fra det nye anlegget på Revet.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 338.600 (+54 % fra 2008) og antall bilenheter 136.700 (+104 %) ved utgang av halvåret og henger sammen med Color Lines storsatsing på Revet og SuperSpeed-konseptet. Spesielt godstrafikken kan vise til kjempeøkning over Larvik Havn – nesten tre ganger så mange lastebiler, godstilhengere og semitraller er fraktet til og fra Danmark sammenlignet med fjoråret.

Totalt 337 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 12 prosent (36 anløp) fra første kvartal og en økning på 16 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal.
Akkumulert for første halvår utgjør antall skipsanløp 638, en økning på 11 prosent i forhold til i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, har vi imidlertid en nedgang på 21 prosent (78 anløp) for øvrig trafikk.

Samlet godsomsetning over havna økte med 67 prosent (203.000 tonn) fra første kvartal, men er likevel 14 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.
Totalt 0,8 millioner tonn gods er skipet over havna ved utgangen av første halvår, en nedgang på 22 prosent fra 2008. Trafikkutvikling eksklusiv skrotsteintrafikk utgjør imidlertid en vekst på 11 prosent mot fjorår, men dersom også ferjevolumene trekkes ut, står vi igjen med svikt på 18 prosent for resterende varetrafikk.

I andre kvartal ble 14.600 TEUs lastet/losset over havna, dette er 14 prosent (1.700 containere) bedre enn første kvartal, men en nedgang på 3 prosent fra andre kvartal i fjor.
Statistikken viser totalt 27.400 TEUs per 30.06.09, noe som er 2 prosent lavere enn 2008. Tomtrafikken bidrar isolert positivt (+234 containere); antall importcontainere med varer har falt med 21 prosent mens eksporten er 4 prosent høyere enn fjorår.

Containergods har ved utgangen av første halvår samlet sett sunket med 7 prosent (21.400 tonn) sammenlignet med fjoråret; endring for blokkstein eksportert i container utgjør isolert -10 prosent og øvrig containergods -5 prosent. Retningsbalansen for containergods var 20 prosent innførsel og 80 prosent utførsel (2008: 23 % og 77 %).

For steineksporten ligger skrotstein, med 166.200 tonn per juni, 64 prosent under 2008-nivå for perioden, mens blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 61 prosent til i alt 23.700 tonn.

16.07.09 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

Link: Trafikkstatistikk
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)