Trafikkøkning over Larvik Havn

I første kvartal i år ble over 20 prosent mer gods lastet og losset over Larvik Havn sammenlignet med fjoråret. Containertrafikken kunne vise til en økning på 7 prosent i samme periode.

Totalt 293 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en nedgang på 3 prosent (8 anløp) sammenlignet med fjoråret. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 5 prosent (6 anløp) for øvrig trafikk.

Samlet godsomsetning over havna har økt med 21 prosent (62.700 tonn) fra 2009 til i alt 363.300 tonn. Størst økning viser bulktrafikken med dobling av volumene, mens containergods har økt med henholdsvis 51 prosent (blokkstein i container) og 5 prosent (øvrige containervarer). Ferjegods kan vise til en vekst på 6 prosent, mens øvrig stykkgodstrafikk er 8 prosent bedre enn fjorår. Det skal sies at første kvartal i fjor var noe svakt trafikk-messig.

I første kvartal ble 13.800 TEUs lastet/losset over havna, dette er 7 prosent (1.000 containere) flere enn i fjor. Tomtrafikken inn/ut over havna er stabil, mens antall importcontainere med varer har økt med 10 prosent og eksporten med 11 prosent.

For steineksporten ligger skrotstein, med 56.100 tonn pr. mars, i utgangspunktet hele 147 prosent over 2009-nivå, men likevel utgjør denne trafikken omtrent halvparten av normalnivå for et kvartal. Blokkstein i hellaster over Kanalkaia har falt med 8 prosent til i alt 10.300 tonn.

Antall ferjepassasjerer utgjorde 169.900 (+3 %) og antall bilenheter 65.100 (+5 %) ved utgang av kvartalet.

27.04.10 Knut Jørgen Heum (tekst). Foto: Erik Berge, Østlands-Posten.
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)