Uendrede priser i 2016

Larvik Havn viderefører dagens priser i 2016. Samtidig innføres ny miljørabatt.

Larvik Havn foretar ingen prisendringer i 2016 utenom å forenkle prisingen av ferjegods og innføre ny miljørabatt for å fremme miljøvennlig sjøtransport.

Sjøveien er miljøveien. Flere havner i Europa belønner nå skip med høy score på miljøindeksen ESI (Environmental Ship Index). Larvik Havn innfører derfor en ny miljørabatt og benytter ESI som grunnlag for beregning av rabatt. Les mer om miljørabatten i Larvik Havn ved å følge denne linken.

For øvrig erstattes dagens tonnpriser for ferjegods med enhetspriser, noe som vil innebære en forenkling av prissystemet på lik linje med prisene for containere.

Link - Priser 2016

18.12.2015 Knut Jørgen S. Heum (tekst)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)