Utvidelse av arbeidsoppgaver for grensekontrollstasjonen ved Larvik havn

Mattilsynet fastsatte den 10. november 2015 en utvidelse av hvilke grensekontrollstasjoner som kan ta imot produkter som importeres etter reglene gitt i forordning (EU) nr. 322/2014 og vedtak 2011/884/EU. Larvik havn er nå utpekt som en av grensekontrollstasjonene som kan ta imot disse produktene.

Larvik havn er nå utpekt som grensekontrollstasjon etter forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan (forordning (EU) nr. 322/2014 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan) og forskrift 12. januar 2012 nr. 35 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (vedtak 2011/884/EU om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina).

Oppnevningen trer i kraft 1. januar 2016.

Endringen vil gi næringen større valgfrihet i forhold til hvor disse produktene skal tas inn i landet (der Norge er første mottaksstat innen EU/EØS).

Følgende grensekontrollstasjon vil da være utpekt som grensekontrollstasjoner etter disse to forskriftene: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn.

For mer informasjon se www.mattilsynet.no

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)