Vekst i containermarkedet i andre kvartal

Nasjonale statistikktall for andre kvartal 2010 viser en vekst på 16 prosent i containertrafikken sammenlignet med fjorår. Oslo var landets største containerhavn, etterfulgt av Larvik og Moss.

I alt 164.400 TEUs (20 fots containere) ble fraktet over norske havner i andre kvartal i år, en økning på 15,9 prosent eller 22.600 containere mot samme kvartal i 2009. Dette var dessuten 4,6 prosent flere containere enn i første kvartal.
Containerne fraktet 1,2 millioner tonn gods, mot 1,1 million året før (+15,8 %). Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås publisering 16. november.

Oslo var største containerhavn med 56.400 TEUs og 34,3 prosent andel av det norske markedet. Larvik (13.700) og Moss (11.400) inntok de neste plassene. 

Havnene i Oslofjorden sto for 60 prosent av totalmarkedet. Av disse havnene hadde Grenland (+62 %) og Drammen (+27 %) størst prosentvis vekst og endte på henholdsvis 5.700 og 3.900 TEUs. Larvik (-8 %) og Borg (-15 %) hadde svikt mot fjorår - volumet over disse to havnene utgjorde 13.700 og 8.400 TEUs. 

363.600 tonn containergods ble fraktet over Oslo Havn i andre kvartal 2010, etterfulgt av Larvik (151.600) og Kristiansand (90.500). Disse tre havnene kontrollerte halvparten av totalvolumet for containergods over norske containerhavner dette kvartalet.

Link: Nasjonale statistikker

02.12.10 Knut Jørgen Heum (tekst og foto). 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)