Vekst i containertrafikken i første halvår

Containertrafikken over Larvik Havn økte med 17 prosent i første halvår 2014.

Totalt 287 skipsanløp ble registrert i andre kvartal isolert, mot 284 i samme kvartal året før. Ved første halvår utgjør antall samlede anløp 557, en økning på 2 prosent fra i fjor. Når ferjetrafikken trekkes ut av totaltallene, er det en nedgang på 4 prosent for øvrig skipstrafikk.

I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 454.300 tonn gods, mot 515.100 tonn i samme kvartal året før. Ved første halvår har godsomsetningen over Larvik Havn falt med 7 prosent fra 2013 til i alt 836.400 tonn. Av dette er bulktrafikken 38 prosent under fjorår, mens det er en vekst på 11 prosent for containergods. Gods med ferje er redusert med 8 prosent, mens det er en økning på 19 prosent for annet stykkgods.

Halvårstallene for containertrafikken viser 34.800 TEUs, dette er 17 prosent flere containere enn i fjor.

Eksport av skrotstein og grus har falt med 40 prosent og blokkstein i bulk/hellaster over Kanalkaia (eksklusiv granitt i container som inngår i containergods) med 18 prosent mot fjorår. Steintrafikken svinger som kjent i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein på Kontinentet og ellers ut fra markedsforholdene i utlandet. Stein, som vare (uansett type og lastebærer), står tidvis for inntil halve godsomsetningen over Larvik Havn.

Totalt 39.800 cargoenheter ble fraktet med Color Line i første halvår, en nedgang på 9 prosent fra året før. 335.000 ferjepassasjerer benyttet Larvik Havn i samme periode; 7 prosent færre enn i 2013.

11.08.2014 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)