Vekst i containertrafikken over Larvik Havn i fjor

Containertrafikken over Larvik Havn økte med 4 prosent i 2013. Containergodset sto for 40 prosent av de totale lastemengdene over havna.

Totalt 1,72 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2013, en nedgang på 19 prosent fra rekordåret før. Trekkes den sterkt volumvarierende (og prosjektavhengige) grus- og storsteineksporten ut av tallene, endte øvrig godstrafikk på 2012-nivå.

Antall containere ble 64.200 TEUs (20 fots containerenheter) i fjor, en økning på 4 prosent fra 2012. Containerne fraktet i alt 693.200 tonn gods og sto dermed for 40 prosent av havnas samlede godsmengder, mot 32 prosent i 2012.

757.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2013, en nedgang på 3 prosent. Frakt på ferje utgjorde 548.400 tonn; ned 3 prosent fra 2012.

20.01.2014 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).  

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)