Vekst i godsvolumene over Larvik Havn

I første kvartal 2018 ble det fraktet 0,5 mill. tonn gods over Larvik Havn, en vekst på 21 prosent mot fjorår.

Totalt 294 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en økning på 11 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen er relatert til grusutskipningen til Sandefjord ifm. prosjektet «Renere Sandefjordsfjord».

I første kvartal ble det lastet og losset i alt 517.000 tonn gods, noe som var 21 prosent høyere enn i 2017. Rundt halve veksten er relatert til sluttfasen av miljøprosjektet i Sandefjord, mens økt steineksport sammenlignet med fjorår i hovedsak står for resterende godsøkning.

Samlet containertrafikk viser 18.600 TEUs per mars, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Endring i antall tomme containere utgjør nedgangen.

Totalt 19.500 cargoenheter (12M ekvivalenter) ble fraktet med Color Line i årets tre første måneder, en vekst på 7 prosent fra året før. 154.100 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 13 prosent flere enn i 2017. Merk at påsken var i april i fjor.

25.04.2018 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Allegro

 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)