Vekst i godsvolumer over Larvik Havn

Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,7 millioner tonn gods over Larvik Havn, en økning på 27 prosent fra 2011. Containertrafikken utgjorde 47.800 TEUs i samme periode.

Totalt 321 skipsanløp ble registrert i tredje kvartal, en økning på 4 prosent fra i fjor, og 9 prosent flere anløp sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av tredje kvartal utgjør antall akkumulerte anløp 906, en nedgang på 2 prosent eller 14 anløp sammenlignet med 2011. Trekkes ferjetrafikken ut, er nedgangen på 4 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 11 prosent eksklusiv ferje).

Godsomsetningen over havna i tredje kvartal økte med 23 prosent fra 2011 til i alt 571.700 tonn. Dette er 2 prosent lavere enn godstrafikken i andre kvartal. Totalt 1,66 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i årets første ni måneder, noe som er en økning på 27 prosent (0,36 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står i hovedsak for denne veksten, samt noe økt import.

Totalt 47.800 TEUs (20 fots containerenheter) er lastet/losset over Larvik Havn per september, dette er 6 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 11.100 TEUs (+ 17 % fra 2011) og eksport 19.700 TEUs (- 14 %). Containerne fraktet i alt 512.000 tonn gods (- 3 %). 17.000 TEUs – 36 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

Eksport av skrotstein og grus har økt med hele 139 prosent og blokkstein i bulk over Kanalkaia med 16 prosent etter ni måneders virksomhet. Denne trafikken sto for i alt 641.600 tonn (eksklusiv granitt i container ), mot 287.400 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter i England og på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line mot fjorår utgjør 2 prosent ved utgangen av september. Cargotrafikken sto for 418.700 tonn, fordelt på 64.400 fraktenheter. 667.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets ni første måneder, en vekst på 7 prosent fra 2011.

17.10.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)