Vekst over Larvik Havn i 2014

Samlet godsomsetning over Larvik Havn økte med 7 prosent i 2014. Containergods sto for nesten 40 prosent av total last.

Totalt 1,85 mill. tonn gods ble fraktet over Larvik Havn i 2014, en økning på 7 prosent eller 0,13 mill. tonn fra året før. For den prosjektrelaterte grus- og storsteineksporten var veksten på hele 34 prosent.

Antall containere ble 65.000 TEUs (20 fots containerenheter) i fjor, en økning på 1 prosent fra 2013. Økning for containere med varer utgjorde 5 prosent. Containerne fraktet i alt 0,72 mill. tonn gods og sto med dette for 39 prosent av havnas samlede godsmengder.

727.000 passasjerer reiste over Larvik Havn i 2014, en nedgang på 4 prosent fra året før. Frakt på ferje utgjorde 0,56 mill. tonn; opp 2 prosent fra 2013.

19.01.2015 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)