Vekst på 12 prosent i containermarkedet i 2010

Nasjonale trafikktall publisert av Statistisk Sentralbyrå i mai viser at det norske containermarkedet økte med 12 prosent i 2010. Over 650.000 TEUs ble fraktet over norske havner og Oslo var landets største containerhavn.

Med 58.000 TEUs (20 fots containerenheter), og en vekst på 4 prosent fra 2009, ble Larvik Havn, sammen med Ålesund, landets nest største containerhavn etter Oslos 202.000 containere. Disse tre havnene hadde til sammen nesten halvparten av det norske markedet. Larviks markedsandel utgjorde 8,9 prosent av totalmarkedet, mot 9,6 prosent i 2009 og 9,2 prosent i 2008.

Blant Oslofjordhavnene hadde Grenland (+32 %) og Drammen (+28 %) største vekst; Grenland økte fra 16.200 til 21.300 TEUs og Drammen fra 11.400 til 14.500 TEUs. For Borg Havns del ble det en nedgang på 7 prosent i containertrafikken i 2010. Oslo hadde 52,7 prosent av Oslofjordmarkedet, etterfulgt av Larvik 15,1 prosent og Moss 13,6 prosent. Deretter fulgte Borg (9,3 %), Grenland (5,5 %) og Drammen (3,8 %).

Totalt ble det fraktet 656.200 TEUs over norske havner i fjor, en økning på 12 prosent eller 70.600 TEUs fra 2009. Containere fraktet i alt 4,9 millioner tonn gods. Her utgjorde Oslos andel 1,3 millioner, Larvik 0,65 millioner og Ålesund 0,39 millioner.

29.06.11 Knut Jørgen Heum (tekst og foto).

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)