Vekst på 23 prosent i første kvartal

Godsomsetningen i Larvik Havn økte med 23 prosent i første kvartal 2012. I alt 0,5 millioner tonn gods ble fraktet over havna, mens containertrafikken utgjorde 15.700 TEUs.

Totalt 289 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en nedgang på 4 prosent (12 anløp) fra i fjor. Trekkes ferjetrafikken ut, er imidlertid nedgangen på 15 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 15 prosent eksklusiv ferje).

Godsomsetningen over havna økte med 23 prosent (95.000 tonn) fra 2011 til i alt 507.600 tonn i årets første kvartal. Denne veksten i lastemengder ligger i steineksport og ferjetrafikk.

Container
I første kvartal ble 15.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over Larvik Havn, dette er 6 prosent (1.100 TEUs) færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 2.900 TEUs (- 6 % fra 2011) og eksport 7.100 TEUs (- 9 %). Resterende trafikk på 5.700 TEUs var tomdeponiregulering (- 3 %).
Containerne fraktet i alt 167.000 tonn gods (+ 1 %).

Stein
Eksport av skrotstein og grus økte med 66 prosent og blokkstein over Kanalkaia med 54 prosent. Denne trafikken sto for i alt 174.800 tonn (eksklusiv stein i container ), mot 106.000 tonn i samme kvartal i fjor.
Steintrafikken varierer som kjent en god del blant annet i forhold til antall kystsikringsprosjekter på Kontinentet og markedssituasjonen for granitt i utlandet.

Ferje
Gods på lastebiler og semitraller med Color Line økte med 18 prosent i årets første kvartal til i alt 136.000 tonn fordelt på 20.500 fraktenheter.
I alt 166.800 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets tre første måneder, en vekst på 8 prosent fra 2011.

25.04.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto).
 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)