Veksten i godstrafikken fortsetter

1,1 millioner tonn gods ble lastet og losset over Larvik Havn i første halvår 2012, en økning på 29 prosent fra fjorår. Steineksporten sto for størsteparten av godsveksten.

Totalt 295 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en nedgang på 5 prosent fra i fjor, men en økning på 2 prosent fra kvartalet før. For første halvår utgjør antall anløp 585, en nedgang på 4 prosent eller 26 anløp sammenlignet med 2011.

Trekkes ferjetrafikken ut, er imidlertid nedgangen på 8 prosent og er relatert til innenrikstrafikk. (Utenriks viser isolert sett en vekst på 15 prosent eksklusiv ferje).

Godsomsetningen over havna i andre kvartal økte med 35 prosent fra 2011 til i alt 574.300 tonn. Dette er 13 prosent høyere enn i årets første kvartal. Totalt 1,1 million tonn gods er fraktet over Larvik Havn i første halvår 2012, noe som er en økning på 29 prosent (0,25 mill. tonn) fra i fjor. Steineksporten står for størsteparten av denne veksten.

I første halvår ble 32.700 TEUs (20 fots containerenheter) lastet/losset over Larvik Havn, dette er 3 prosent færre containere enn i fjor. Importcontainere sto for 7.700 TEUs (+ 22 % fra 2011) og eksport 13.500 TEUs (- 11 %). Containerne fraktet i alt 342.300 tonn gods (+ 1 %). 11.500 TEUs – 35 prosent av samlet containertrafikk – var tomme containere (deponireguleringer).

Eksport av skrotstein og grus økte med hele 154 prosent og blokkstein i bulkskip over Kanalkaia med 34 prosent i første halvår. Denne trafikken sto for i alt 401.800 tonn (eksklusiv granitt i container), mot 169.300 tonn i samme periode i fjor. Steintrafikken svinger som kjent en god del blant annet i forhold til antall pågående kystsikringsprosjekter på Kontinentet, markedssituasjonen for granitt i utlandet med videre.

Vekst for gods på lastebiler og semitrailere med Color Line utgjør 3 prosent i første halvår til i alt 276.300 tonn, fordelt på 42.300 fraktenheter. 352.800 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn i løpet av årets seks første måneder, en vekst på 6 prosent fra 2011.

13.07.12 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst og foto). 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)