VELG SJØVEIEN

VELG SJØVEIEN - konferansen ble arrangert i Larvik 2. september, og hele 125 personer deltok.

Konferansen ble innledet med videoen VELG SJØVEIEN 2014.

Hans Kristian Haram, kampanjeleder Velg Sjøveien, presenterte deretter at det i Vestfold alene losses og lastes det mer enn 200 lastebiler per dag med potensielt sjøgods av totalt 3 500 biler for hele Norge. 45 fots containeren øker sin markedsandel i Norge og i Larvik og tilbudet mot Østersjøen ekspanderes. Nor Lines introduserer nye skip og en fremtidig GodsFerge kan medføre daglige avganger langs store deler av kysten vår. Sjøtransport medfører lavere kostnader men også bedre logistikk. Last på sjøveien skaper ikke køer, blokkere ikke veier og forårsaker ikke ulykker.

Bredt tilbud i Larvik

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik havn presenterte at Larvik havn tilbyr direkte skipninger til og fra Østersjøen, Polen, vestkysten av Sverige, Danmark, Tyskland og selvfølgelig Rotterdam i tillegg til Antwerpen og Immingham. Gjennom Team Larvik jobber Larvik havn og dets aktører for å skape et enda bedre tilbud. Nær tilknytning til E18 med fire-felts vei nordover gir korte transporttider.

Larvik havn styrker sin posisjon og har økt sin markedsandel for containere i Oslofjorden til over 15 % i første halvdel av 2014. Havnen tilbyr to gantry-kraner og det årlige volum forventes å passere 70 000 TEUs i år. Nye bulklaster under vurdering vil medføre en ytterligere ekspansjon av havnen.

Godt linjetilbud for eksport fra Larvik havn

Christian Amundrød, leder for Unifeeder Norge, presenterte det brede linjetilbudet som finnes i Larvik med week-end seilinger til Rotterdam og Hamburg samt midt-uke til Rotterdam. Derfra kan lasten lastes om til andre destinasjoner. I tillegg tilbys en ukentlig linje til Antwerpen. Linjene tar også importgods til Larvik, selv om ledetiden her er noe høyere da skipene går via andre havner først. For å øke sjøvolumet må rederiene bedre sitt salg og tilpasse betingelsene etter kundene. Terminalene må effektiviseres og vareeierne må ta større styring på sin transport.

Larvik som logistikkby

Assisterende rådmann Jan Arvid Kristengård presenterte de planer Larvik har for utvikling av sitt logistikktilbud. Logistikk er et av tre hovedsatsningsområder for byen. Byen er inngangsport til et bredt geografisk nedslagsfelt. Det er stort poensial for videre vekst. Det arbeides med utvikling av havnen, av ny infrastruktur og av attraktive arealer. Planene er lokalt forankret og samordnet med regionale og statlige planer. Ny virksomhet ønskes velkommen.

Jotun velger sjøveien

​Distribution manager, Jotun, Erik Marheim åpnet med en morsom kampanjefilm for Jotun. Jotun er representert over hele verden og bruker mye sjøtransport. I store markeder har de egne fabrikker, som har behov for sjøtransport av råvarer. I nye markeder eksporteres malingen fra en eksisterende fabrikk.

Jotun jobber med å ta kontroll over en større del av sin inngående transport ved å endre INCO-betingelsene fra DAP (Delivered at Place) til FCA (Free Carrier). Dette er tidkrevende da selskapet har 500 leverandører.

I Skandinavia eksporteres maling fra Norge til Danmark og Sverige med bil direkte eller via ferge. Dagens eksport til Europa utgjør 350 biler. Denne lasten ble i siste runde lagt ut på tender til linjerederiene uten positivt resultat. En ny tender kommer i 2016. Mesteparten av innenlandslasten går via grossister og Jotun kontrollerer ikke transporten. For industrikunder kan man bruke sjøtransport, men der har ledetid utgjort et problem til nå. Jotun har miljøfokus gjennom programmet Greensteps (se video).

Varestrømmer og vareveier i ASKO

Miljøet står i fokus hos ASKO, som vil være i front på miljøsatsing, hevder Bjarte Grostøl, logistikksjef, ASKO. Dette gjør sjøveien attraktivt. Men effektiv logistikk, høy punktlighet, spesifikke transportkrav, kost-nytte, høy fyllingsgrad, elektroniske grensesnitt og enkel administrasjon er viktig for valg av transportvei i tillegg til pris. I motsetning til flere andre satser ASKO fortsatt på regionale lagre og lokal forankring for å betjene sluttkunden best mulig. ASKO bruker sjøveien allerede for import gjennom selskapet UNIL. Sjøtransport er et av alternativene som vurderes for transport til regionslagrene. Viljen til å bruke sjøtransport er der, men den store utfordringen er å komme i gang. ASKO vurderer nye løsninger løpende og deltar blant annet i prosjektet GodsFergen.

For effektiv logistikk er det viktig å nå sluttkunden nærmest mulig. Området på vestsiden av Oslofjorden er derfor viktig, siden en stor del av befolkningen kan nåes med kort distanse. Grostøl oppfordrer imidlertid aktørene til å tenke regionalt og å se på aksen fra Larvik til Drammen som en region. Arealer og infrastruktur må tilrettelegges dersom man skal lykkes. En viktig hendelse i den senere tid er at BAMA har etablert seg i Larvik, vegg-i-vegg med ASKO. Dette vil tiltrekke flere grossister. ASKO og BAMA samarbeider og samordner sin transport.


Larvik som omlastingspunkt

Salgssjef i Nor Lines Larvik, Janne Friele Heian, presenterte hvordan man kan bruke Larvik som omlastningspunkt for distribusjon. Nor Lines har 14 ansatte i Larvik og terminalen der er den nest største for Nor Lines. Terminal og lagerarealet er 5000 kvadratmeter. For Larvik tilbyr Nor Lines forbindelse til Østersjøen, Nord-Tyskland og kysten av Norge. Cross-docking og 3PL er en viktig del av produktet med lossing av inngående containere og traller, omfordeling og merking av gods, samt videre transport til mottager med båt, bil og bane. Europris og Cycleurope er referansekunder. Cross-docking tilbyr også for andre transportører som Green Carrier, DSV, DFDS og Collicare. 3PL tilbys til Steni, Mizzuki (moped og motorsykler), Shiedel Skorstein og Lip.

Muligheter på sjøveien i Larvik

Thomas Arbo Høeg leder Greencarrier Shipping & Logistics. Han ser flere muligheter for å bruke sjø i Larvik. Eksporten er 2,3 ganger så høy som importen, men det er viktig med større balanse og å satse videre på å øke importvolumene. Larvik har 250 000 mennesker innen en halvtimes nærhet og 400 000 innen en time. Linjetilbudet er omfattende. Arbo Høeg ser derfor positivt på fortsatt ekspansjon

Les mer om kampanjen på www.velgsjøveien.no

 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)